Co się stanie, jeśli sprzedawca odmówi wykonania napraw wymaganych przez FHA?

17 lutego 2021
Category: Może Zostać

Powiązane artykuły

Program kredytów hipotecznych z ubezpieczeniem Federalnej Administracji Mieszkaniowej może być świetnym sposobem na zakup domu. Najpopularniejszy kredyt hipoteczny objęty ubezpieczeniem FHA, znany jako program 203 (b), wymaga, aby sprzedający usunęli pewne wady domu przed zamknięciem. Gdy sprzedawca odmawia wykonania napraw wymaganych przez FHA, kupujący ma kilka dostępnych opcji. Jedną z opcji jest całkowite anulowanie transakcji, choć może to być skrajne.

Jeśli sprzedawca odmówi wykonania naprawy, umowa FHA może zostać anulowana. Inne opcje obejmują przejęcie odpowiedzialności za naprawy przez kupującego.

Zasady dotyczące napraw sprzedawców FHA

FHA nie wymaga, aby każda potencjalna wada domu była naprawą właściwą do zamknięcia programu hipotecznego z ubezpieczeniem 203 (b). raczej wskaże te naprawy, które są niezbędne dla „trzech S – bezpieczeństwa, ochrony i dobrego stanu domu. Typowe naprawy obejmują takie wady, jak brakujące poręcze oraz niezatwierdzone instalacje hydrauliczne i elektryczne. Sprzedawcy domów, którzy zgadzają się przyjąć hipotekę z ubezpieczeniem FHA 203 (b) od kupujących, powinni rozumieć swój obowiązek wykonania wszelkich wymaganych napraw. Są na to dwie możliwości. Albo sprzedawca domu sam dokonuje naprawy, zatrudniając i płacąc odpowiedniemu handlowcowi, albo zdeponuje fundusze naprawcze na rachunku powierniczym, którego kupujący może użyć do naprawy nieruchomości po zamknięciu.

Gdy sprzedawca odmawia naprawy

FHA nie będzie zmuszać sprzedawców domów do dokonywania napraw wymaganych w ramach programu hipotecznego 203 (b) FHA, jeśli sprzedawca nie chce tego robić. Innymi słowy, sprzedawca może odmówić wykonania naprawy i może odmówić wpłaty pieniędzy za wymagane naprawy na rachunek powierniczy naprawy. Kiedy tak się stanie, ostateczne zatwierdzenie kredytu hipotecznego jest zagrożone. Kupujący z kredytami hipotecznymi FHA 203 (b) nie muszą dokonywać zakupu domu i jeśli strony nie dojdą do porozumienia, cała umowa się rozpadnie.

Kupujący może pokryć koszty naprawy

Jeśli kupujący chce uratować umowę, zawsze może zgodzić się na dokonanie wymaganych napraw domowych, zamiast wykonywać je sprzedawca, lub może zgodzić się na podział kosztów. Jednak gdy kupujący z hipoteką FHA 203 (b) zgadza się na dokonanie naprawy w imieniu sprzedawcy, FHA musi wiedzieć, że kupujący ma wystarczającą ilość gotówki w kotku, aby wykonać zadanie. Tak więc FHA albo będzie wymagać, aby kupujący zorganizował wszystkie wymagane naprawy przed zamknięciem, albo będzie nalegać, aby koszty naprawy zostały dodane do ceny sprzedaży domu. Oznacza to, że kupujący albo będzie musiał wnieść większy wkład w cenę sprzedaży domu, albo będzie musiał zaciągnąć większy kredyt.

Korzystanie z funduszu napraw Escrow

Jedną z rozsądnych opcji w przypadku problemów z naprawą FHA 203 (b) jest to, że sprzedawca może zdeponować pieniądze za naprawę w zatwierdzonym funduszu powierniczym w momencie zamknięcia. Oszczędza to sprzedawcy kłopotów związanych z wykonywaniem prac przed zamknięciem, a kupujący uzyskuje dostęp do puli gotówki, aby opłacić rachunki za naprawy, gdy i kiedy prace zostaną ukończone zgodnie z jej wymaganiami. Należy jednak pamiętać, że wszystkie te opcje istnieją tylko w przypadku napraw określonego typu. Jeśli dom jest w bardzo złym stanie, jest prawdopodobne, że rzeczoznawca FHA odrzuci go do finansowania według FHA 203 (b). Jedyną opcją jest teraz ponowne złożenie wniosku o inny produkt, hipotekę renowacyjną FHA 203 (k).

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy