blisko

KNF wpisała w listę ostrzeżeń firmę zajmującą się płatnościami internetowymi

  • Dom
  • Firmy
  • KNF wpisała w listę ostrzeżeń firmę zajmującą się płatnościami internetowymi
Homepay na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń ogólnych biuro usług płatniczych, operujące pod nazwą Homepay sp. z o. o. KNF powiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie prowadzenia nieuprawnionej działalności przy zakresie świadczenia usług płatniczych lub w toku wydawania pieniądza elektronicznego.

KNF podjęła taką decyzję po otrzymaniu skarg od klientów przedsiębiorstwa, informujących o tym, że nie wykonuje ona zleconych jej transakcji, a kontakt z nią jest utrudniony.

KNF w dodatkowym komunikacie przekazało, że Homepay sp. z o. o. po ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest w szczególności biurem usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. na temat usługach płatniczych.

"Zgodnie z przepisami tej ustawy, w zakresie świadczenia ofert płatniczych biuro usług płatniczych może świadczyć wyłącznie posługi przekazu pieniężnego, polegającego dzięki transferze (bez pośrednictwa rachunku bankowym płatniczego prowadzonego dla płatnika) środków pieniężnych otrzymanych od czasu płatnika lub przyjęciu środków pieniężnych dla odbiorcy i ich udostępnieniu odbiorcy. Ochrona KNF nad przedsiębiorcami, będącymi biurami usług płatniczych, wydaje się ograniczony tylko do wskazanej działalności i nie mieści innych usług, które tegoż typu przedsiębiorcy mogą świadczyć" - czytamy.

KNF radzi: dochodzić roszczeń od czasu ubezpieczycieli Homepay

Jak dodano, "w tym kontekście Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż na podstawie art. 125 ust. 1 i dwóch ustawy o usługach płatniczych biuro usług płatniczych wydaje się być zobowiązane do ochrony zasobów pieniężnych otrzymanych od użytkowników, w tym za pośrednictwem agenta lub innego dostawcy, dla wykonania transakcji płatniczych".

"Obowiązek ten kancelaria usług płatniczych wykonuje m. in. przez zawarcie umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń. Umowa taka obejmuje co do zasady jedynie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi komunikatu pieniężnego" - podkreślono.

KNF przekazała, że Homepay posiada umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych, zawartą z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Symetrycznych z siedzibą w Mieście poznań z okresem ubezpieczenia od czasu 17 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2018 r.

Ponadto, biuro usług płatniczych działające pod spodem firmą Homepay IP sp. z o. o. spośród siedzibą w stolicy polski, przy ul. Grzybowskiej 87 (nr podmiotu w Elektronicznym Rejestrze Usług Płatniczych: BP 2093/2017), znajdujące się jednocześnie agentem Homepay sp. z o. o. dysponuje umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych, zawartą z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. z siedzibą po Warszawa z okresem polisy od 7 grudnia 2017 r. do 6 grudnia 2018 r.

KNF informuje, że szkody powstające z niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi przekazu poprzez wymienione biura środków finansowych otrzymanych od klientów mogą być zgłaszane bezpośrednio ww. ubezpieczycielom.

Ewentualne zmartwienia związane z likwidacją krzywd można zgłaszać również do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

"Mając na względzie powyższe informacje Komisja objaśnia, że nie jest uprawniona i nie może w jakikolwiek sposób pośredniczyć lub uczestniczyć w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania albo nieprawidłowego wykonania przez Homepay sp. z o. o. usług innych niż przekaz pieniężny, gdyż działalność spółki w tej dziedzinie nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Bez wątpienia, niezależnie od uprawnień Komisji jak i również czynności przez nią podejmowanych, wszystkim poszkodowanym przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego" - wskazuje KNF.

ferie na ostatnią chwilę mogą kosztować krocie  Pieniądze

Ferie na ostatnią chwilę mogą kosztować krocie Pieniądze

Czekanie na minioną chwilę z rezerwacją miejsc noclegowych na ferie zimowe być może nas słono kosztować. Najdrożej jest w górskich kurortach, gdzie trudno o nieskrępowany pokój, a najtaniej…...

Czytać
firmy, które w Polsce opłacają najwięcej podatku. Dane MF

Firmy, które w Polsce opłacają najwięcej podatku. Dane MF

MF opublikowało informację o rozliczeniach ponad 2 tys. najpopularniejszych firm. W 2016 r. podatku nie zapłacili np. niektórzy operatorzy telekomunikacyjni wraz ze względu na odnotowaną utratę. Najwięcej fiskusowi oddały banki i grupy kapitałowe…...

Czytać