blisko

Sejm przyjął pakiet ustaw. Wśród tych propozycji exit tax, obniżony CIT i zmiany w leasingu służbowych aut

  • Dom
  • Firmy
  • Sejm przyjął pakiet ustaw. Wśród tych propozycji exit tax, obniżony CIT i zmiany w leasingu służbowych aut
Exit tax - Sejm przyjął ustawę

Wprowadzenie tak zwane. exit tax, obniżony CIT dla małych firm jak i również zmiany w leasingu służbowych aut - to niektóre rozwiązania zawarte w kompleksowej nowelizacji ustaw podatkowych, uchwalonej we wtorek wieczorem za pośrednictwem Sejm.

Za ustawą głosowało 371 posłów, przeciw 44, wstrzymało się 11.

Wśród rozwiązań przedstawianych przez rząd jako upraszczające, znalazła się m. in. zmiana przepisów dotycząca cen transferowych. Zaproponowano np. samoczynną analizę danych pobieranych za pomocą raportowaniu cen transferowych. Ustawa przewiduje też zmniejszenie przymusów dokumentacyjnych i wydłużenie zagadnień - np. złożenie wiadomości o cenach transferowych wydłużono z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Ustawa mniema preferencyjne opodatkowanie - stawką 5 proc. - przychodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Intellectual Property Box - IP BOX, Innovation Box). Ma to sprzyjać rozwojowi innowacyjności.

Opodatkowanie kryptowalut

Ponadto w ustawie odebrały się szczególne rozwiązania, odnoszące się do nabywania za pośrednictwem podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności. Dokument wprowadza ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej. Wprowadza też alternatywny środek opodatkowania emisji euroobligacji.

Ustawa przewiduje nowe regulacje dotyczące opodatkowania dochodów wraz z kryptowalut. Przychody z obrotu walutami wirtualnymi, w pomysł dokumentu, kwalifikowane będą właściwie do przychodów z kapitałów pieniężnych lub zysków kapitałowych. Poniesiona strata z ruchu walutami wirtualnymi nie zostanie mogła być odliczona od momentu innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji, lub z prowadzonej działalności gospodarczej.

Wprowadza zmiany odnoszące się do uszczelnienia systemu poboru tak zwane. podatku u źródła - od należności licencyjnych, dywidend i odsetek. Ustawa oferuje także zmiany dotyczące klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania.

Z kolei oryginalne rozwiązania MDR zakładają metrów. in., że od 1 stycznia 2019 r. wiadomości o tzw. schematach podatkowych, czyli planach i działaniach mających cechy wskazujące na ryzyko optymalizacji podatkowej pozostaną przekazywane szefowi KAS. Wedle rządu zmiana ma zniechęcić do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej, ale jest także wykonaniem zobowiązań unijnych.

Exit tax

Do dyrektywy unijnej odwołuje się też sugestia wprowadzenia opodatkowania dochodów spośród niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). Firma zamierzająca przenieść się za granicę zapłaciłaby 19 proc. wartości, an osoba fizyczna, rozliczająca się podług PIT, 3 proc. (gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku) lub 19 proc. aktywów skarbowych powyżej 4 mln złotych.

Choć ustawa a mianowicie według zamierzeń rządu a mianowicie ma służyć uproszeniu systemu podatkowego, a także dostosowaniu polskiego prawa do dyrektyw unijnych, podczas porannej debaty opozycja polemizowała z naprawdę sformułowanymi celami.

Włodzimierz Nykiel (PO) przekonywał, że "ustawa na pewno systemu podatkowego nie upraszcza". Krytykował "niską jakość językową" dokumentu i zaproponował poprawkę, by całą część dotyczącą zmian w ordynacji podatkowej wyłączyć spośród ustawy i w przyszłości przyjąć odrębnie.

Opozycja: ustawa nie upraszcza, wyłącznie gmatwa system podatkowy

Także Mirosław Pampuch (Nowoczesna) przekonywał, iż nowela, zamiast upraszczać, towarzyszy gmatwaniu systemu podatkowego. Krytykował przepisy o obowiązku raportowania o schematach podatkowych, które będą jego zdaniem wywoływać, że "nikt nie przyjdzie do doradcy po poradę podatkową". Z kolei przepisy o exit tax będą powodować ucieczkę kapitału wraz z Polski - mówił.

Podczas wieczornego głosowania odrzucono wszystkie poprawki opozycji, m. in. tą wyłączającą ordynację. Przyjęto kilka poprawek PiS, doprecyzowujących niektóre przepisy.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Niższy CIT dla małych firm

Sejm uchwalił też 9-proc. CIT dla niewielkich firm, oraz zmiany odnoszące się do kosztów w przypadku zyskania i eksploatacji samochodów osobowych przez firmy.

Za uchwaleniem zmian w ustawach o PIT, CIT oraz pozostałych ustawach opowiedziało się 358 posłów, przeciw było 52, a 14. wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Sejm wprowadził 2-ie poprawki zgłoszone przez PiS podczas drugiego czytania, które pozytywnie zaopiniowała komisja finansów publicznych. Zakładają one, że w pewnych sytuacjach nie będą miały zastosowania poniektóre zasady dotyczące obliczania profitu lub straty oraz kosztów w przypadku sprzedaży samochodu osobowego. Chodzi o wydarzenia, gdy samochód został poprzednio oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie porozumienia leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy na temat podobnym charakterze an oddawanie w odpłatne używanie w podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.

Jednocześnie Sejm odrzucił przeróbki PO, które zmierzały metrów. in. do zrekompensowania samorządom ubytku dochodów związanego spośród wprowadzeniem 9-proc. stawki CIT dla drobnych podatników.

Zaproponowana poprzez rząd nowelizacja ustawy na temat podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o datku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ma być realizacją ogłoszonej przez resort finansów strategii tzw. „3P” w prawie podatkowym. Pod hasłem tym kryje się "przejrzystość", "prostota" i "przyjazność" systemu podatkowego. Polityka ta, jak napisano w uzasadnieniu do planu, stanowi wyraz odchodzenia od etapu intensywnego uszczelniania układu podatkowego na rzecz etapu jego upraszczania i racjonalizacji.

Nowela zakłada przede wszystkim wprowadzenie nowej obniżonej stawki podatku CITw wysokości dziewięć proc. dla podatników, jakich przychody nie przekroczą po danym roku podatkowym jednej, 2 mln euro. Wyjście to ma dotyczyć podatników rozpoczynających działalność gospodarczą jak i również już ją prowadzących – szacuje się, że zawiera ono ok. 440 tys. podatników uprawnionych do niższej stawki.

Ponadto nowela umożliwia zaliczanie do nakładów pieniężnych uzyskania przychodów fikcyjnych część od pozostawionego w spółkach kapitału. Przewiduje też uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do odwiedzenia preferencyjnego opodatkowania rozliczenia profitów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia wszelkiego roku).

Ulga mieszkaniowa. Złagodzone warunki korzystania

Złagodzone mają zostać warunki korzystania spośród tzw. ulgi mieszkaniowej, m. in. przez wydłużenie spośród 2 do 3 lat okresu, w jakim wolno z niej skorzystać.

Zmiany w leasingu służbowych aut

W noweli zawarto zmiany dotyczące samochodów osobowych używanych w prowadzonej działalności gospodarki kraju. Mają polegać m. in. na podwyższeniu do 150 tys. zł kwoty zakresu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych, natomiast także podwyższeniu do 150 tys. zł. kwoty odnoszącej się do wartości samochody przyjętej do celów kalkulacji składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie podwyższeniu do 225 tys. złotych miałby ulec ten limitu w odniesieniu do pojazdów elektrycznych. W ustawie określono również zasady rozliczania wydatków używania samochodów osobowych użytych w działalności gospodarczej i do innych celów – przyjęto, że tzw. wykorzystanie mieszany pozwoli na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 75 proc. wydatków eksploatacyjnych.

Zmiany przewidują również uchylenie obowiązków informacyjnych jak i również ewidencyjnych, dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu i podnajmu.

Określono wysokość kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w zależności z konwersją długu na kapitał.

Podwyższono też kwoty limitów, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, przy przypadku składek na kwestia organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym. Limit ten wzrośnie z 0, 15 do 0, 25 proc. funduszu płac. Poszerzono również zakres zwolnienia od podatku PIT i CIT w przypadku sprzedawanych nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Spadkobierca szybciej sprzeda mieszkanie ze spadku

Nowela mieści tez propozycje dotyczące spadkobierców sprzedających nieruchomości nabyte przy spadku przed upływem pięć lat. Zmiana polega dzięki tym, by okres pięć lat, uprawniający do zwolnienia z podatku, liczyć od czasu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie spadkobiercę.

duda: potrzebna dyskusja nad konstytucyjną ochroną wieku emerytalnego

Duda: potrzebna dyskusja nad konstytucyjną ochroną wieku emerytalnego

Prezydent Andrzej Duda we wtorek podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim zachęcał ekspertów do debaty nad bardziej precyzyjnymi zapisami w konstytucji dotyczącymi stuleciu emerytalnego. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha zapowiedział, że w kwietniu…...

Czytać
dyrektywa o prawie autorskim. Które to niesie zmiany?

Dyrektywa o prawie autorskim. Które to niesie zmiany?

Projekt budżetu na 2019 rok do komisji sejmowych Koniec ze zmianą czasu? Komisja Europejska przedstawi propozycję W tę niedzielę zrobisz zakupy. Potem długa przerwa Gospodarka wstaje, ale inwestycje rozczarowały Coca-Cola…...

Czytać