PIP na rynku Forex (pełne szczegóły)

17 lutego 2021
Category: Przykład Jeśli

Co to jest PIP na rynku Forex (punkt procentowy ceny)

Pips jest jednostką miary pokazującą zmianę wartości między dwiema walutami, powiedzmy, że patrzysz na ekrany handlowe pary walutowej euro i dolara amerykańskiego i widzisz, że cena wynosi 2500 punktów za jeden punkt. Teraz spójrz na ekran a cena to jeden punkt 2501

Więc czego potrzebujesz, aby dobrze wiedzieć te rzeczy, musisz wiedzieć, co robisz, abyś wiedział, jak zarabiać na handlu na rynku Forex, wiedząc, co robisz, na początku wiedz, że każda waluta ma swoją względną wartość w tym przypadku wartość względna oznacza wartość w stosunku do innej waluty w parze.

Powiedzmy, że euro jest notowane w stosunku do dolara amerykańskiego w jednym punkcie 2500, co oznacza, że ​​można wymienić jedno euro na jeden punkt 2500 dolarów, czytając, że jedno euro jest warte jeden punkt 2500 dolarów.

Zmiana wartości w torcie licznika była wartością pipsa. Wartość pipsa jest odniesiona do waluty bazowej.

W tym przypadku euro jest walutą bazową. Obliczmy wartość, ale zanim to zrobimy, będzie łatwiej, jeśli zrozumiemy DUŻO.

Waluta jest sprzedawana w lotach Istnieją trzy rozmiary lotów, standardowy lot to 100 tysięcy razy podstawowa waluta, wiele lotów to dziesięć tysięcy, a mikro lot to tysiąc razy.

Kupując mini-lot euro w dolarach amerykańskich, w rzeczywistości kupujesz 10000 euro i jednocześnie sprzedajesz tę samą wartość w dolarach amerykańskich.

Więc jeśli wycena wynosi 2500 euro, w rzeczywistości potrzeba 12500 dolarów amerykańskich, aby zrównoważyć wartość 10000 euro.

Obliczmy wartość pipsa mini partii. Weź mini partię o wartości 10 000 i pomnóż to przez punkt 2501. Czyli 10000 pomnożone przez .0001 = 1.

W tym przypadku wiemy, że wartość jednego pipsa w mini lotach to jedna jednostka waluty kwotowanej, prawdopodobnie zgadłeś, że gdybyśmy zrobili to ze standardową partią 100000.

Wartość pipsa wynosiłaby dziesięć jednostek, a mikrolota byłaby równa zero i punkt dziesiętny. Jak obliczyć wartość PIP w walucie bazowej .

Pamiętaj, że zakładamy, że handlujemy mini lotem o wartości 10 000, a zatem każdy pips ma wartość jednego dolara amerykańskiego. Jeżeli kurs dolara amerykańskiego w euro wynosi jeden przecinek dwa pięć zero zero, co oznacza, że ​​jedno euro odpowiada jednemu punktowi 2500 dolarów amerykańskich. Przyjmujemy, że wartość jednego pipsa jest podzielona przez jeden punkt. 2500 równa się euro zero punktów 80.

Więc wszystko to sprowadza się do tego ogólnie. Jeśli w naszym przykładzie kupiłeś jedną mini partię, za każdy pips, którego cena wzrośnie, osiągniesz zysk w wysokości 0,8 euro.

Więc jeśli cena wzrośnie o 100 pipsów, osiągniesz zysk w wysokości 80 euro. Wiesz już, czym jest pips i – jak ustalić wartość tego pipsa.

Czy naprawdę musisz to wiedzieć, aby spróbować skutecznie, nie, ponieważ 99% platform dealerskich rozwiązuje to za Ciebie.

Ale pokazuje to pewien stopień profesjonalizmu, aby zrozumieć, co robisz i w jaki sposób Twój rachunek handlowy jest sprzedawany przez Ciebie lub kogoś innego.

A co jeśli Twoje konto szkoleniowe nie jest w dolarach amerykańskich, powiedzmy, że jest w GBP, skąd będziesz wiedzieć, co oznacza każda zmiana pipsa dla salda konta w GBP? Rozwiążmy to, to całkiem proste.

Zakładając, że Twoje konto maklerskie jest prowadzone w GBP, chcesz wiedzieć, co oznacza każdy pips w wartości GBP, kiedy mówisz, że handlujesz euro i dolarem amerykańskim. Cóż, weźmy wartość jednego dolara amerykańskiego podzieloną przez kurs wymiany GBP / USD.

Więc jeden podzielony przez tę liczbę równa się 0,7143 GBP. Tak więc 0,74143 zostanie dodane do twojego konta za każdy zysk pipsa, jaki osiągniesz podczas handlu dolarem euro.

PIP w definicji Forex

Co to jest PIP? PIP to jednostka używana do liczenia zysków lub strat. Większość par walutowych do czterech miejsc po przecinku, pary jenów do dwóch. W zależności od wielkości twojego konta i kwoty, którą ryzykujesz, określi to, jaki jest twój handel na PIP.

Znaczenie PIP na rynku Forex

„Pip Pips to bardzo mała miara zmiany pary walutowej na rynku Forex. Można ją mierzyć kwotą lub walutą bazową.

Pips jest jednostką znormalizowaną i jest najmniejszą kwotą, o jaką może się zmienić notowanie waluty, która zwykle wynosi 0,0001 USD dla par walutowych związanych z dolarem amerykańskim, co jest częściej określane jako 1/100 1% lub jeden punkt bazowy.

Ten ustandaryzowany rozmiar pomaga chronić inwestorów przed ogromnymi stratami. Na przykład, jeśli pips miał 10 punktów bazowych, zmiana o jeden pips spowodowałaby bardziej ekstremalną zmienność wartości waluty.

„PIP oznacza punkt procentowy. Mówiąc prościej, pips jest tym, co na rynku walutowym uważamy za „punkt przy obliczaniu zysków i strat.

Podczas handlu mini lotami (10 000 jednostek waluty) każdy pips jest wart mniej więcej jednej jednostki waluty, w której denominowane jest Twoje konto.

Jeśli na przykład Twoje konto jest denominowane w USD, każdy pips w zależności od pary walutowej jest wart około 1 USD.

W mikro lotach lub transakcji 1k każdy pips jest wart mniej więcej 1/10 kwoty, jaką byłby wart w mini lotach – czyli około 0,10 $

Wartość pieniężna każdego pipsa zależy od trzech czynników: pary walutowej będącej przedmiotem obrotu, wielkości transakcji i kursu wymiany.

Bazując na tych czynnikach, wahania nawet pojedynczego pipsa mogą mieć znaczący wpływ na wartość otwartej pozycji.

PIP w znaczeniu Forex (PIPS i PIP)

Co to jest pips w handlu online? Co to jest pip? Chociaż pips jest dosłownie punktem procentowym w handlu, pipsy mają znaczenie … dużo i jest ku temu ważny powód, ponieważ pipsy i wartości pipsów to dwa terminy, które musisz w pełni zrozumieć, aby móc obliczyć zysk i stratę.

Pips definiuje się jako jednostkę miary używaną do wyrażenia zmiany wartości między dwiema walutami, na przykład jeśli kurs EUR / USD zmienia się z jednego punktu 1,732 do jednego punktu 1,733, to wzrost wartości o 0,0001 USD to 1 pips.

Zatem pip jest ostatnim zwykle czwartym miejscem po przecinku notowania dla wszystkich par walutowych oprócz tych, które zawierają jena, to czwarte miejsce po przecinku. Dla par jenów to drugie miejsce po przecinku.

Niektórzy brokerzy podają pary walutowe powyżej czterech i dwóch miejsc po przecinku, jeśli przejdą do piątego i trzeciego miejsca po przecinku, wtedy usłyszysz o pipsach lub pipetach ułamkowych.

Więc ile faktycznie wart jest pips? Jeśli nie masz dostępu do kalkulatora pip, możesz również ręcznie obliczyć wartość pipsa.

Aby to zrobić, musisz trochę wiedzieć o lotach – lot to 100 000 jednostek waluty bazowej. Nawiasem mówiąc, istnieją również mini partie reprezentujące 10000 jednostek i mikro partie zawierające 1000 jednostek waluty bazowej.

Weź EUR / USD euro jako walutę bazową i dolar jako kwotowanie. Na przykład, jeśli handlujesz jednym lotem EUR / USD i jeden pips w ułamkach dziesiętnych jest równy 0,0001, wielkość Twojej transakcji wynosi 100 000, a kurs wymiany wynosi jeden punkt 1.12798

A dla matematyki to 0,0001 x 100 000 równa się 10, 10 / 1,13798 równa się 8,78750, więc w powyższym przykładzie każdy pips jest wart 8 euro i 79 centów.

To jest, ile możesz wygrać lub stracić w zależności od tego, czy ruch cen pójdzie na twoją korzyść, czy nie, i oczywiście w zależności od twojej dźwigni.

PIP w handlu na rynku Forex

Jeśli EUR / USD = 1,1423

 • 10 centów = 1000 pipsów
 • 1 cent = 100 pipsów1/10 centa = 10 pipsów1/100 centa = 1 pipsCo to jest PIP w handlu na rynku Forex
  • 10 centów = 1000 pipsów
  • 1 cent = 100 pipsów 1/10 centa = 10 pipsów 1/100 centa = 1 pips Wartość PIP na rynku Forex

   Teraz pora omówić ile wart jest pips . że pips jest miarą zmiany kursu wymiany pary walutowej. Ale jak obliczyć wartość pipsa pod względem jego wartości pieniężnej?

   Wzór jest prosty: kwota waluty bazowej (w lotach) pomnożona przez liczbę pipsów, równa się kwocie w walucie kwotowanej.

   Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile wart jest 1 pips w EUR / USD za lot (lub 100 000 jednostek) waluty bazowej, wyglądałoby to następująco: W przypadku par walutowych opartych na jenie wynik jest nieco inny, ponieważ pip odpowiada drugiej cyfrze dziesiętnej.

   Spójrzmy na praktyczny przykład z wykorzystaniem handlu. Inwestor kupuje 1,5 lota GBPUSD po cenie 1,3030. Gdy cena wzrośnie np. Do 1,3043, decyduje się na zamknięcie swojej pozycji.

   Osiągnął zysk w wysokości 13 pipsów. Ale ile zarobił w dolarach? Wzór w przypadku GBP / USD wyglądałby tutaj następująco: Tak oblicza się pieniężną wartość pipsa!

   Ile kosztuje PIP na rynku Forex

   10 centów = 1000 pipsów

   1 cent = 100 pipsów

   1/10 centa = 10 pipsów

   1/100 centa = 1 pips

   Kalkulator PIPów Forex

   Obliczanie wartości pipsa Aby obliczyć wartość jednego pipsa w parze walutowej, należy pomnożyć kwotę transakcji w lotach przez jeden pips w postaci dziesiętnej (0,0001 lub 0,01), a następnie podzielić przez bieżącą kurs waluty kwotowanej na dolara amerykańskiego.

   Lot jest podawany w jednostkach naszej waluty bazowej. Należy pamiętać, że dolar amerykański jest walutą kwotowaną w wielu parach (EUR / USD, GBP / USD itp.).

   Oznacza to, że kurs waluty kwotowanej na USD wynosi 1. Dla takich par jeden pips będzie zawsze kosztował 10 USD, gdy handlujemy kontraktem na 100 000 jednostek lub 1 standardowym lotem.

   W przypadku par, w których dolar amerykański jest walutą bazową (USD / CHF, USD / CAD), wartość pipsa zależy od kursu wymiany. Dla par zawierających jena japońskiego wartość pipsa jest obliczana w następujący sposób.

   PIP vs BPS

   PIP – rozumiane przez pipsy, gdy słyszymy to w kontekście ruchów rynku forex lub ruchów walutowych są obliczane na podstawie procentu w punktach lub punktach procentowych punktów procentowych acha w formie krótkiej.

   I dlatego zawsze nazywamy to jako waluta, która przenosi orgię GBP i wygładza z X pipsami.

   Tak więc pips jest w zasadzie jednostką zmiany kursu wymiany waluty, więc rozważmy przykład GBP w porządku w obecnym stanie Zamierzam zaokrąglić liczbę tylko dla Ciebie, aby ułatwić ten przykład lub demonstrację, którą również zauważysz że jest to 1 punkt 2000.

   Kiedy zaczynałem na rynku Forex, zawsze byłem zdezorientowany, wiesz, dlaczego cała waluta wydaje się zaczynać od jednej dobrze, zrozummy, że podstawową walutą jest zawsze jedna.

   A cztery miejsce po przecinku to lot, czyli wahania rynkowe wahań cen, na które wpłynęły.

   Więc powiedzmy, że wartość GBP w stosunku do dolara amerykańskiego wynosi obecnie 1,2000, przy założeniu, że rynek spada lub wartość GBP w stosunku do dolara amerykańskiego spada.

   Zobaczysz mniej więcej 1 punkt 1 9000, co to oznacza, że ​​GBP w stosunku do dolara amerykańskiego spadły o sto pipsów, w porządku, jeśli weźmiemy pod uwagę, że dolina GBP do USA John Lowe przewyższa o sto pipsy od jednego punktu 2000, zobaczymy ich cenę od jednego punktu do 100 jako cenę, która jest naszą dzisiejszą lekcją na temat pipsów.

   BPS – „ Punkt bazowy Specjaliści ds. Inwestycji regularnie odwołują się do „punktów bazowych podczas omawiania takich kwestii, jak dochód z obligacji, fundusze inwestycyjne lub oprocentowanie kredytów. Dlaczego ta pozornie niewielka jednostka miary – jeden punkt bazowy równa się jednej setnej punktu procentowego – przyciąga tyle uwagi? To całkiem proste: punkty bazowe mogą dać dużo pieniędzy zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i dla instytucji.

   Zależność między zmianami procentowymi a punktami bazowymi można podsumować następująco: 1% zmiana = 100 punktów bazowych i 0,01% = 1 punkt bazowy. Punkty bazowe są używane jako wygodna jednostka miary w kontekstach, w których omawiane są różnice procentowe mniejsze niż 1%.

   Najczęstszym przykładem są stopy procentowe, gdzie różnice w stopach procentowych mniejsze niż 1% rocznie są zwykle sensowne. Na przykład różnica 0,10 punktu procentowego jest równoważna zmianie o 10 punktów bazowych, na przykład wzrost stopy o 4,67% o 10 punktów bazowych do 4,77%.

   Innymi słowy, wzrost o 100 punktów bazowych oznacza wzrost o 1%. Podobnie jak w przypadku punktów procentowych, punkty bazowe pozwalają uniknąć dwuznaczności między względnymi i bezwzględnymi dyskusjami na temat stóp procentowych, zajmując się jedynie bezwzględną zmianą wartości liczbowej stopy.

   Na przykład, jeśli raport mówi, że nastąpił „1% wzrost z 10% stopy procentowej, może to odnosić się do wzrostu z 10% do 10,1%.

   Co oznacza PIP na rynku Forex

   Co to jest pips : wyjaśnia pipsy i pokazuje, jak obliczyć zysk i stratę za pomocą pipsów. Być może zauważyłeś, że na końcu notowania Forex znajduje się kilka dodatkowych cyfr.

   Dzieje się tak, ponieważ ceny walut zwykle zmieniają się w tak małych przyrostach, że są kwotowane w pipsach lub procentach w punktach. Zazwyczaj pip odnosi się do czwartej cyfry po prawej stronie przecinka, która jest równa jednej setnej 1% – jest jeden wyjątek.

   I tak jest w przypadku par walutowych obejmujących jena japońskiego w przypadku par powiązanych z jenem, pip odnosi się do drugiego miejsca po przecinku.

   Przyjrzyjmy się kilku przykładom zmian cen walut, jeśli dolar euro przesunie się z jednego punktu 5755 do 1,5 745, co oznacza spadek o 10 pipsów.

   Jeśli euro przesunie się z 15 7,40 do 15 7,80, oznacza to wzrost o 40 pipsów.

   Więc teraz, gdy już wiesz, czym jest pips, następnym oczywistym pytaniem jest, jaka jest wartość pipsa, więc zmienia się ona w zależności od waluty w oparciu o względną wartość dwóch walut w parze, jeśli dolar amerykański jest po stronie przeciwnej. po prawej stronie pary każdy pips jest równy jednemu dolarowi amerykańskiemu za 10 000 transakcji.

   Na przykład, jeśli kupiłeś 100 000 euro, zarobiłbyś 10 dolarów amerykańskich za każdy wzrost pipsa na twoją korzyść. W tym przykładzie, jeśli euro zmieni się z 1,5 745 na 1,5 775, oznacza to wzrost o 0,0030 lub 30 pipsów, aby obliczyć zysk w tym przykładzie.

   Pomnożyłbyś 30 pipsów przez dziesięć dolarów, co daje 300 $ zysku i odwrotnie, gdyby cena dolara zmieniła się z 1,5745 do 1,5715, straciłbyś 30 pipsów lub 300 $.

   Jak obliczyć zysk w pipsach

   Obliczenie dochodu z transakcji jest bardzo proste. Wszystko, co musisz wiedzieć, to liczba punktów, które zarobiłeś lub straciłeś, gdy dolary amerykańskie nie są walutą bazową, a punkt to 1 $ za każdą partię 10 000.

   Więc jeśli walczyłeś 50 000 to pięć dolarów za punkt spójrz na ten przykład Kupiłeś 100 000 euro po cenie 1,24 i sprzedałeś po cenie 1,2450 zarobiłeś 50 punktów pomnóż to przez 10 zarobiłeś 500 dolarów na dzień.

   Gdy dolar jest walutą bazową, jest to nieco bardziej skomplikowane, ponieważ koszt punktu zmienia się tutaj, na przykładzie kupiłeś 20 000 franków szwajcarskich po 1,24, a następnie sprzedałeś po 1,2450, cena sprzedaży jest wyższa niż cena zakupu, a to oznacza, że 50 punktów.

   Obliczamy koszt jednego punktu po cenie zamknięcia transakcji jeden punkt dwa 450 podzielone jeden przez jeden punkt dwa 450 i otrzymujemy 0,80 32 dolara za każdy punkt [muzyka], a całość to 80 dolarów 32 centy, czyli Twoje zarobki.

   Pips fx

   „Pip Pips to bardzo mała miara zmiany pary walutowej na rynku Forex. Można ją mierzyć kwotą lub walutą bazową. Pips jest jednostką znormalizowaną i jest najmniejszą kwotą, o jaką może się zmienić notowanie waluty, która zwykle wynosi 0,0001 USD dla par walutowych związanych z dolarem amerykańskim, co jest częściej określane jako 1/100 1% lub jeden punkt bazowy.

   Ten ustandaryzowany rozmiar pomaga chronić inwestorów przed ogromnymi stratami. Na przykład, jeśli pips miał 10 punktów bazowych, zmiana o jeden pips spowodowałaby bardziej ekstremalną zmienność wartości waluty. „PIP oznacza punkt procentowy. Mówiąc prościej, pips jest tym, co na rynku walutowym uważamy za „punkt przy obliczaniu zysków i strat.

   Podczas handlu mini lotami (10 000 jednostek waluty) każdy pips jest wart mniej więcej jednej jednostki waluty, w której denominowane jest Twoje konto. Jeśli na przykład Twoje konto jest denominowane w USD, każdy pips w zależności od pary walutowej jest wart około 1 USD. W mikro lotach lub transakcji 1k każdy pips jest wart mniej więcej 1/10 kwoty, jaką byłby wart w mini lotach – czyli około 0,10 $

   Wartość pieniężna każdego pipsa zależy od trzech czynników: pary walutowej będącej przedmiotem obrotu, wielkości transakcji i kursu wymiany. Bazując na tych czynnikach, wahania nawet pojedynczego pipsa mogą mieć znaczący wpływ na wartość otwartej pozycji.

   Co jest dużo na rynku Forex

   Teraz, gdy rozumiemy trochę więcej na temat par walutowych i sposobu, w jaki wyliczana jest ich wartość, jak się nimi handluje! Pary walutowe są przedmiotem transakcji, które nazywamy „lotami.

   Dużo to kwota pary walutowej, którą kupujesz lub sprzedajesz. Trzy najpopularniejsze typy partii to: standardowa, mini i mikro.

   Jeden standardowy lot to 100 000 jednostek waluty bazowej. Oto kilka przykładów. Pozostałe dwa rodzaje parceli to „mini i „mikro.

   Jeden mały lot to 10000 jednostek waluty bazowej. Oto kilka przykładów. Jeden mikrolot odpowiada 1000 jednostkom waluty bazowej.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy