blisko

Prezydent na temat wieku emerytalnym zapisanym po konstytucji. "To jest moje pytanie"

  • Dom
  • Z kraju
  • Prezydent na temat wieku emerytalnym zapisanym po konstytucji. "To jest moje pytanie"
Duda: potrzebna dyskusja nad konstytucyjną ochroną wieku emerytalnego

Prezydent Andrzej Duda we wtorek podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim zachęcał ekspertów do debaty nad bardziej precyzyjnymi zapisami w konstytucji dotyczącymi stuleciu emerytalnego. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha zapowiedział, że w kwietniu odbędzie się "duża konwencja konstytucyjna".

We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata z udziałem Andrzeja Dudy zatytułowana "Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej", zorganizowana w ramach cyklu debat poprzedzających referendum konsultacyjne co do ustawy zasadniczej.

Przegląd prasy. Inna noga systemu emerytalnego

Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podczas otwarcia konferencji zwrócił uwagę, że w większości krajów zachodnich "konstytucje zawierają w sobie elementy, które wyraźnie stanowią o obowiązkach państwa, związanych z zabezpieczeniem społecznym".

Dotyczy to - jak zauważył a mianowicie również obowiązującej dziś w Polsce konstytucji z 1997 r., która zawiera m. in. artykuł 67 mówiący na temat prawie obywateli do zapewnienia społecznego w razie niezdolności do pracy, po uzyskaniu wieku emerytalnego oraz dla bezrobotnych.

Zmiany w systemie

Problemem jest jednakże - zdaniem prezydenta - fakt, że np. przy systemie emerytalnym dokonano przy minionych latach poważnych przemian, m. in. wprowadzając do niego "ubezpieczenie drugiego filaru, które wyłamuje się wraz z systemu solidarnościowego". Później a mianowicie jak mówił - ustawodawca ingerował w system emerytalny także m. in. podwyższając wiek emerytalny. Sprawa poniższa - wskazał Andrzej Dudziarz - stanęła przed Trybunałem Konstytucyjnym, który nie oświadczył jednak naruszenia konstytucji.

- Czy w takowym razie, patrząc na ów doświadczenia, polska konstytucja musi być w tym obrębie inna? Czy powinna w znacznie bardziej precyzyjny strategia mówić o wieku emerytalnym? A może powinna przewidywać mechanizm zabezpieczający, który, odwołując się ogólnie do sprawy wieku emerytalnego, nie podając, jaka ma być jego wysokość, tylko przepis np., który przewidywałby, że zmiana wieku emerytalnego może nastąpić wyłącznie określoną, kwalifikowaną większością głosów w Sejmie Rzeczypospolitej i w Senacie? Wówczas jest moje pytanie, które chciałbym, żebyśmy przedyskutowali - mówił prezydent.

Dyskusja o dialogu

Andrzej Dudziarz namawiał też uczestników dyskusji m. in. do dysputy nad konstytucyjnymi regulacjami dotyczącymi dialogu społecznego. - Bądź powinniśmy te kwestie połączone z dialogiem społecznym lepiej uregulować w naszej konstytucji, czy są potrzebne po tym zakresie mocniejsze zabezpieczenia, tak żeby nie zdołało dojść do takiej kwestii, jak de facto rozpad komisji trójstronnej kilka lat temu i kilka lat de facto bez instytucjonalnego dialogu? - pytał prezydent.

Związkowcy o rewolucji w kodeksie pracy: część propozycji "nie do przyjęcia"

Szefowa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, iż "w dyskusji nad kształtem przyszłej konstytucji nie powinno zabraknąć refleksji nad sposobem zagwarantowania realizacji wolności jak i również praw w obszarze szeroko pojętej polityki społecznej".

Zwróciła uwagę, że z brakiem odpowiedzialności za dobro fajne, trudno realizować jakąkolwiek politykę publiczną. - Skuteczna polityka społeczna powinna być podparta na solidarności społecznej i poczuciu odpowiedzialności za wspólnotę, w której się uczestniczy i tak zaprojektowana, aby którykolwiek członek wspólnoty miał wrażenie, że w trudnej czasie może liczyć na wsparcie - zaznaczyła minister.

Najważniejsza rodzina

Rafalska wskazała, iż najistotniejszym zagadnieniem w dysputy nad kształtem nowej konstytucji jest rodzina. Jej według kluczowe dla rozwoju polskiego społeczeństwa jest "to, przy jaki sposób rodzina wydaje się być chroniona i w jaki sposób państwo wspiera ją w realizacji funkcji prokreacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych".

Podkreśliła, że konstytucja umożliwia prawo do szczególnej opieki rodziny. - Państwo zatem powinno zapewnić jej opiekę prawną, ekonomiczną, a także stworzyć optymalne warunki do jej rozwoju - dodała. Zwróciła uwagę, że w przeciągu ostatnich lat, przeobrażeniom uległ model funkcjonowania rodziny, tradycyjna rola kobiety jak i również struktura rodziny.

- Państwo nie może zostać obojętne wobec tych przemian. Powinno zapewnić bezpieczeństwo materialne rodzinom. Powinno zachęcać do tworzenia trwałych rodzin, nie zaakceptować zaś bodźców wspierających katalogów rozpad - mówiła Rafalska.

Prawa seniorów jak i również pracowników

Zdaniem minister bardzo ważnym obszarem z punkciku widzenia polityki społecznej, są też prawa osób dorosłych. - Podstawową zasadą po polityce państwa wobec osób w podeszłym wieku, musi być zagwarantowanie im stosownego starzenia się - podkreśliła.

Zauważyła, że obecna konstytucja nie przyznaje bez owijania w bawełnę osobom w podeszłym stulecia pomocy w zabezpieczeniu egzystencji i komunikacji społecznej. a mianowicie Seniorzy są grupą, której należy się szczególne pomoc. Obowiązkiem państwa jest, żeby zapewnić im godziwe warunki, zarówno pod względem wspierania oraz bezpieczeństwa ekonomicznego, aktywności społecznej, (jak) i pod w stosunku do świadczonej im pomocy i opieki - zaznaczyła.

Coraz więcej Polaków odkłada na emeryturę. Ale większości na to nie zaakceptować być trzymane

Minister wskazała także, że trzecim ważnym obszarem polityki społecznej jest posada. Zaznaczyła, że prawa pracownicze zostały już dość szeroko unormowane w ustawie zasadniczej. Dodała jednak, że sektor pracy dynamicznie się przerabia.

- Żyjemy w dobie technologii cyfrowych i informatycznych, które zmieniają strategia świadczenia pracy. Formy zaświadczania pracy, elastyczne formy zatrudnienia, praca na odległość i zanikanie zawodów, mają wpływ na kształtowanie się relacji pracownika i pracodawcy a mianowicie zaznaczyła Rafalska.

Polacy chcą gwarancji

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Owad wskazał, iż z rad społecznych - których obiektem było określenie kierunków odmian w ustawie zasadniczej - wynika, że Polacy potrzebują urealnienia gwarancji w obrębie polityki społecznej i "chcieliby podmiotowych praw publicznych wyrażonych w konstytucji".

- (Polacy) oczekują, żeby owe prawa były skonkretyzowane, by były sformułowane w ten sposób, by dawały ewentualnie możliwości badania tych praw przed sądem - mówił Mucha. Zaznaczył, że obecna konstytucja przy kwestii polityki społecznej, odsyła do rozwiązań ustawowych, jak powoduje, że "obywatele posiadają poczucie niedosytu".

- Pytanie, które jest wymierzone w toku debat gminnych: czy możemy na pułapie konstytucyjnym tak sformułować regulace, żeby zachować priorytet gwoli takiego programów społecznych, jak na przykład 500 plus. Wydaje mi się, że jest realne, żebyśmy w ten strategia przepisy konstytucji sformułowali a mianowicie powiedział Mucha.

Mucha poinformował, że kolejna debata konsultacyjna dotycząca zmian po konstytucji odbędzie się w kwietniu również w Pałacu Prezydenckim i będzie dotyczyła gospodarki. Z kolei pod spodem koniec kwietnia zostanie zorganizowana "duża konwencja konstytucyjna" z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, ekspertów, oraz rządu.

Podwyżki na rzecz emerytów. Od czwartku wylegają świadczenia

- Dzisiaj wydaje się wspólnie o polityce społecznej, w kwietniu będzie razem o gospodarce. A u dołu koniec kwietnia, i w tej chwili bardzo serdecznie państwa na tek krok spotkanie zapraszam, będziemy tworzyć w Warszawie dużą konwencję konstytucyjną, na którą pozostaniemy chcieli zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów, będziemy pragnęli organizować panele. Również panią minister (Elżbietę Rafalską) obecnie na to spotkanie zapraszam, w którym będziemy chcieli mówić z przedstawicielami strony społecznej, jednostek samorządu terytorialnego - powiedział Mucha.

Zaznaczył, że debata konstytucyjna "cały czas jest w toku". - Jestem przekonany, hdy ona w tym roku będzie podsumowana dyskusją, ale nie wyłącznie dyskusją, tylko głosowaniem ogólnym w referendum konsultacyjnym, w którym miejscu będziemy mieli tę trudność wybrania tych kilku w najwyższym stopniu istotnych pytań, które pragniemy narodowi zadać - rzekł wiceszef Kancelarii Prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda ogłosił swoją inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie zmian przy konstytucji podczas ubiegłorocznych ceremonii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Chciałby, żeby odbyło się ono po 100. rocznicę odzyskania poprzez Polskę niepodległości - 11 listopada 2018 r. albo trwało dwa dni - 10 i 11 listopada.

Pierwszym etapem konfrontacji społeczno-informacyjnej w tej kwestii są organizowane od zeszłego roku otwarte spotkania w regionach z udziałem ekspertów w ramach prawa konstytucyjnego.

arkadij Rotenberg nie skorzysta wraz z ulgi dla Rosjan objętych sankcjami  Ze świata

Arkadij Rotenberg nie skorzysta wraz z ulgi dla Rosjan objętych sankcjami Ze świata

Arkadij Rotenberg, jeden z wielkich rosyjskich biznesmenów objętych sankcjami Zachodu, oznajmił w środę, że nie skorzysta z ulg rozpatrywanych w parlamencie, pozwalających osobom objętym sankcjami personalnymi zrzec się statusu rezydenta podatkowego Rosji.…...

Czytać
autonomiczne pojazdy a przepisy aliansu i prawa

Autonomiczne pojazdy a przepisy aliansu i prawa

Autonomiczna mechanika, a przede każdemu autonomiczne pojazdy na drogach to również przejaw rozwijającej się sztucznej inteligencji. Wiadomości o pracach Tesli i największych koncernów samochodowych śledzę z dużym zainteresowaniem. Bowiem rewolucja komunikacyjna…...

Czytać