Relacje główny-agent

17 lutego 2021
Category: Jaka Jest

Jaka jest relacja między zleceniodawcą a agentem?

Relacja mocodawca-agent to umowa, w której jeden podmiot zgodnie z prawem wyznacza inny do działania w jego imieniu. W relacji zleceniodawca-agent agent działa w imieniu mocodawcy i nie powinien mieć konfliktu interesów przy wykonywaniu czynności. Relacja między zleceniodawcą a agentem nazywana jest „agencją, a prawo dotyczące agencji określa wytyczne dla takiej relacji.

Relacje główny-agentKluczowe wnioski
 • Mocodawca wyznacza agenta do działania w jego imieniu i w ich najlepszym interesie. Przykłady obejmują inwestora wybierającego zarządzającego funduszem lub osobę zatrudniającą prawnika do pracy legalnej.
 • Między nimi nie powinno być konfliktu interesów, jeśli zaistnieje, stwarza to problem zleceniodawca-agent.Relacja zleceniodawca-agent jest jasno wyrażona w pisemnej umowie lub domniemana poprzez działania.Zrozumienie relacji zleceniodawca-agent

  Relacja zleceniodawca-agent jest często definiowana w formalnych warunkach opisanych w umowie. Na przykład, gdy inwestor kupuje udziały w funduszu indeksowym, jest mocodawcą, a zarządzający funduszem staje się jego agentem. Jako agent zarządzający funduszem indeksowym musi zarządzać funduszem, na który składają się aktywa wielu zleceniodawców, w sposób maksymalizujący zwroty przy danym poziomie ryzyka zgodnie z prospektem funduszu.

  Agenci mają obowiązek wykonywać zadania z pewnym poziomem umiejętności i staranności i nie mogą celowo lub w wyniku zaniedbania wykonywać zadania w niewłaściwy sposób.

  Relację zleceniodawca-agent może zawrzeć każda chętna i zdolna strona w celu przeprowadzenia dowolnej czynności prawnej. W prostych przypadkach mocodawca w relacji jest jedyną osobą, która wyznacza agenta do wykonania zadania; Jednak inne relacje pod tym pozorem mają zleceniodawcę, który jest korporacją, organizacją non-profit, agencją rządową lub spółką osobową.

  Agent jest najczęściej osobą zdolną do zrozumienia i ostatecznego wykonania zadania zleconego przez zleceniodawcę. Typowe przykłady relacji między zleceniodawcą a agentem obejmują wynajęcie wykonawcy do wykonania naprawy domu, zatrudnienie prawnika do wykonywania prac prawnych lub poproszenie doradcy inwestycyjnego o dywersyfikację portfela akcji. W każdym scenariuszu zleceniodawca to osoba poszukująca usługi lub porady specjalisty, podczas gdy agent jest specjalistą wykonującym pracę.

  Uwagi specjalne

  Bez względu na to, czy relacja mocodawca-agent jest jasno wyrażona w pisemnej umowie, czy też wynika z działań, relacja zleceniodawca-agent tworzy relację powierniczą między zaangażowanymi stronami. Oznacza to, że agent działający w imieniu mocodawcy musi priorytetowo wykonywać powierzone zadania w najlepszym interesie mocodawcy.

  Agent jest odpowiedzialny za wykonanie zadań zleconych przez zleceniodawcę, o ile zleceniodawca udzieli rozsądnych instrukcji. Dodatkowo agent ma obowiązek wykonywania zadań, które nie będą celowo szkodzić zleceniodawcy. Obowiązek lojalności jest również implikowany w ramach relacji zleceniodawca-agent, która wymaga od agenta powstrzymania się od stawiania się w sytuacji, która stwarza lub sprzyja konfliktowi między jego interesami a interesem zleceniodawcy, znanej również jako problem mocodawca-agent.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy