Szybkie kody dla BANK OF AMERICA, NA (kody BIC)

17 lutego 2021

Przejrzyj wszystkie dostępne szybkie kody bankowe używane przez BANK OF AMERICA, NA

Poniższe kody bic należą do BANK OF AMERICA banku NA i / lub któregokolwiek z jego oddziałów we wszystkich krajach i miastach na świecie.

Kody Swift znane również jako kody BIC to unikalny identyfikator banku używany do weryfikacji transakcji finansowych, takich jak przelew bankowy .

Kod banku Swift dostarcza informacji na temat banku i oddziału, w którym pieniądze powinny zostać przeniesione. Możliwość sprawdzenia informacji o Swift Code dostarczy Ci odpowiednich informacji niezbędnych do dokonywania lub otrzymywania płatności. Niektóre banki i powiązane z nimi oddziały korzystają z listy adresów, która umożliwia dopasowanie szybkich kodów do adresu biura instytucji finansowej.

Ten unikalny katalog szybkich kodów zapewnia firmom i osobom prywatnym łatwy sposób na uniknięcie błędów w przelewach bankowych i przelewach pieniężnych.

Międzynarodowe przekazy pieniężneStandard kodu SWIFTKod Swift to standardowy format kodów identyfikacyjnych firmy (BIC) i jest to unikalny kod identyfikacyjny dla banków i instytucji finansowych na całym świecie. Kody te są używane podczas przesyłania pieniędzy między bankami, międzynarodowych przelewów bankowych lub płatności SEPA.

Kod SWIFT, kod BIC, SWIFT ID lub SWIFT – BIC (ISO 9362) to standardowy format kodów identyfikacyjnych przedsiębiorstw zatwierdzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Jest to unikalny kod identyfikacyjny zarówno dla instytucji finansowych, jak i niefinansowych. Akronim SWIFT oznacza Towarzystwo Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. W przypadku przypisania do instytucji niefinansowej kod może być również znany jako identyfikator podmiotu gospodarczego lub BEI. Kody te są używane podczas przesyłania pieniędzy między bankami, zwłaszcza w przypadku międzynarodowych przelewów bankowych, a także do wymiany innych wiadomości między bankami. Kody można czasem znaleźć na wyciągach z konta.

Pokrywający się problem między ISO 9362 i ISO 13616 został omówiony w artykule Międzynarodowy numer konta bankowego (zwany również IBAN). Sieć SWIFT nie wymaga określonego formatu transakcji, więc identyfikację rachunków i rodzajów transakcji pozostawia się ustaleniom partnerów transakcji. W procesie tworzenia jednolitego obszaru płatności w euro europejskie banki centralne uzgodniły wspólny format oparty na IBAN i BIC, w tym oparty na XML format transmisji dla standardowych transakcji; TARGET2 jest wspólnym systemem rozliczeń brutto w Unii Europejskiej, który nie wymaga sieci SWIFT do transmisji (patrz EBICS). Katalog TARGET zawiera wszystkie kody BIC banków przyłączonych do sieci TARGET2 będącej podzbiorem katalogu SWIFT kodów BIC.

Zrzeczenie się

Wszystkie informacje publikowane na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nigdy nie powinny być wykorzystywane bez weryfikacji, w jakichkolwiek rodzajach transakcji. Do użytku profesjonalnego należy subskrybować katalogi SWIFT Online na stronie internetowej SWIFT. bank-code.net nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Ciebie z powodu nieprawidłowych lub niekompletnych informacji na tej stronie.

Jeśli nie masz pewności co do któregokolwiek z szybkich kodów, których używasz, skontaktuj się z odpowiednim bankiem lub instytucją finansową. Powinni być w stanie udzielić Ci właściwych informacji.

Kody bankowe – Kody Swift – 2020 | O nas | Kontakt | Polityka prywatności

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy